د غوره بک موندل د ويب په ولوبوي او له خوا زموږ په indepent په امریکا بک آنلاین آنلاین بک کتنې ته وګورو اخلي د نغدو بیشمیره اندازه د ګټلو