نه د امانت آنلاین بک بخششي. د ازادو جنراټور او د امانت بک بخششي نه، وساتي هغه څه چې تاسو وګټي.